[Fanart KHR] 1859 : Still With You

posted on 13 Feb 2010 15:36 by chibayuri in Fanart
 
 
Close your eyes, go to sleep
Know my love is all around you
Dream in peace, when you wake
You will know I'm still with you
 
.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ขี้เกียจวาดหน้าอ่ะ 555+ )
จิ้นมาจากเพลง still with you เพราะจริงๆนะ

 
 
*ยกมือสารภาพบาป* ตอนนี้เป็นแม่ยกของ1859ไปแล้วล่ะค่ะ -///- เขินจัง
 
 
 
 
 
 
 
ได้ข่าวว่าจะสอบวันจันทร์!!!!!!?
 
/me ไปอ่านหนังสืออย่างรวดเร็ว